Aktualności

18 maja 2022

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) obradowała w Krakowie

16 i 17 maja, po raz pierwszy w historii, uczestnicy CEPLI (Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego) spotkali się w Polsce. Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie. Hasłem przewodnim obrad było: „Wzmocnienie roli władz lokalnych szczebla pośredniego w celu zwiększenia rezyliencji”.

Pierwszego dnia członkowie CEPLI z poszczególnych krajów obradowali w ramach Zgromadzenia Ogólnego.

Uczestników powitało prezydium: Przewodniczący CEPLI André VIOLA, który przewodniczył obradom, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Starosta Krakowski, Wojciech Pałka.

- „Agenda konferencji wskazuje, że poruszane tematy są niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłości jednostek powiatowych w naszych krajach. Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich zdecydował o tym, że to właśnie w Krakowie odbędzie się nasze spotkanie” – mówił Starosta Krakowski.

Z kolei Starosta Łańcucki witając gości nawiązał do niezwykle dużej wagi współpracy – zarówno między poszczególnymi powiatami w Polsce, jak i tej międzynarodowej. Wartość, ale i wielką moc tej współpracy unaoczniły ostatnie akcje pomocowe, związane z pandemią i wojną w Ukrainie.

André Viola, Przewodniczący CEPLI podkreślił, że ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę, wydarzenie odbywa się w szczególnych okolicznościach miejsca i czasu. Podkreślił ogromne zaangażowanie Polaków w pomoc dla uchodźców. „Wszyscy angażujemy się w pomoc, ale to na państwa barkach spoczywa pierwsza reakcja na to, co się dzieje” – mówił. Jednocześnie podziękował za mobilizację Polaków na niebywałą skalę. Przewodniczący CEPLI wspomniał również zmarłego niedawno Michela Delebarre’a – byłego szefa Komitetu Regionów, który bardzo wspierał powstanie CEPLI.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Galeria dostępna jest tutaj.