Aktualności

20 maja 2022

Echa z prac Zespołu ds. Zdrowia KWRiST

16 maja br. odbyło się, wyjątkowo długie, posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Pierwszym puntem spotkania było omówienie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W punkcie tym odbyła się dość szeroka dyskusja z ministrem Adamem Niedzielskim, o której szerzej pisaliśmy tutaj.

Kolejnym punktem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W uwagach do tego punktu samorządowcy podnosili, że oczywiście trzeba podnieść płace, jednak należy zrobić to w racjonalny sposób. Zmiana umów praktycznie wszystkich pracowników, będzie wymagała dużego nakładu pracy. Jak wskazywano zarówno samorządy jak i kierownictwo resortu zdrowia nie różnią się co do celu a co do kwestii metody – w jaki sposób podwyżki zostaną dokonane. Ostatecznie projekt ten uzyskał opinię negatywną z uwagą, że samorządy są za podwyżkami wynagrodzeń, jednak wszystkie kwoty jakie wskazano w projekcie ustawy nie zabezpieczają kosztów jakie poniosą podmioty lecznicze.

Zespół ustalił również, że projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, z uwagi na bardzo późne przesłanie projektu zostanie omówiony na posiedzeniu 25 maja br.

Następnie omówiono sprawy różne, na które składały się następujące tematy: informacja na temat zaawansowania prac nad projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Podczas dyskusji dotyczącej tego tematu mec. Bernadeta Skóbel wskazywała, że głównie należy zabezpieczyć potrzeby osób żywych. Trzeba zadbać, aby punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie został akurat w danym momencie bez lekarza, wtedy gdy najbardziej potrzeba będzie pomocy świadczonej przez lekarza. Ponadto problematycznym jest również transport zwłok, koszty tego zadania nałożonego ustawą na powiaty, są ogromne, zależne oczywiście od odległości – w projekcie nie zabezpieczono środków na realizację tego zadania. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, pełnomocnik Prezesa rady Ministrów wskazał, że do zgonu nocnego najczęściej wzywany jest lekarz z nocnej opieki zdrowotnej, który sporządza zaświadczenie, a następnie na jego podstawie lekarz POZ wystawia kartę zgonu, dlatego propozycja, aby lekarze pracujący w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, wydawali zaświadczenia wydaje się racjonalna. Jest to spore ułatwienie z punktu widzenia rodzin osób zmarłych. Niestety, w chwili obecnej w Polsce nie ma takiej liczby lekarzy, która zabezpieczyłaby tylko stwierdzanie zgonów.

Finansowanie pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej obecnie prace nad projektem są zaawansowane, projekt jest już gotowy i oczekuje na wpis do wykazu prac. Zmiana będzie polegała na wpisaniu DPS do rejestru wojewodów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.