Aktualności

7 czerwca 2022

Model Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia

Debata na temat koniecznych zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce trwa od dawna. Większość środowisk jest zgodna co do tego, że niezbędne są zmiany systemowe. Swój pomysł na optymalny model systemu ochrony zdrowia, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych, które odbyło się 6 czerwca br. w Warszawie, przekazali przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

Obecnie samorządy mają ograniczone możliwości działania w zakresie realizacji zadań z szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Nawet, jeśli takie zadania są realizowane, to często stanowią de facto odpowiedź na potrzeby, które powinny być zaspokajane przez innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia.

W krótkim filmie, który mogą Państwo obejrzeć na kanale YouTube ZPP, przedstawiona została propozycja Związku Powiatów Polskich, tj. model Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia – opartego na samorządzie powiatowym. Wskazano elementy wspólne modelu i założeń resortu zdrowia, przedstawiono także, co w takim modelu należałoby do zadań samorządu powiatowego.

W filmie omawiającym model (dostępnym także poniżej) wyjaśniono również i uargumentowano zmiany, które powinny zostać wprowadzone w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i jego upowszechnienia.


Materiały wideo