Aktualności

30 czerwca 2022

VI Krajowy Kongres Sekretarzy, 19 i 20 października 2022 r.

VI Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 19 i 20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Związek Powiatów Polskich.

Kongres jest corocznym spotkaniem Sekretarzy miast i gmin, powiatów oraz województw z całej Polski. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów, którymi kierują co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni, trudny dla samorządu terytorialnego rok, ale przede wszystkim zastanowią się jak przygotować się na wyzwania przyszłości, także nad tymi o charakterze globalnym.

Podczas ubiegłorocznego Kongresu zaprezentowaliśmy wyniki badań, które przeprowadziliśmy wśród sekretarzy - Mogliśmy skonfrontować sytuację w Polsce z doświadczeniami międzynarodowymi. Taka konfrontacja czyni nas lepiej przygotowanymi na różne nieprzewidziane sytuacje w przyszłości, a Sekretarzom umożliwia poznanie różnych doświadczeń oraz da możliwość nowego spojrzenia na wyzwania - mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na zakończenie poprzedniego Kongresu Sekretarzy.

W programie tegorocznego wydarzenia znajdą się tematy związane z zarządzaniem jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym.

Omówimy tematy związane z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem. Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne: digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa. Zastanowimy się nad dostosowaniem administracji do potrzeb i oczekiwań pracowników i mieszkańców – w zakresie promocji, rozwoju kadr, rozwoju metropolii i miast przyszłości. Nie zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst.

Podczas Kongresu skonfrontujemy się z kolejnymi wyzwaniami, jakie czekają polskie samorządy w najbliższej przyszłości. Wiele z nich ma charakter globalny i cywilizacyjny, ale coraz bardziej dotyczą one również samorządu terytorialnego. 

Jak zawsze Kongres będzie wyjątkową okazją do wysłuchania prelekcji znakomitych ekspertów, praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu oraz świat nauki. 

Prelegentami będą również przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego i biznesu.

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronami Merytorycznymi są m.in.: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.

Partnerami biznesowymi wydarzenia już dziś są: Kancelaria Ziemski & Partners, o4b, oraz Wolters Kluwer. 

Poprzednia edycja Kongresu zgromadziła 400 uczestników: Sekretarzy i innych przedstawicieli JST z całego kraju, ekspertów, pracowników administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Więcej szczegółów już wkrótce.