Aktualności

14 lipca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Ustroju i Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KWRiST

13 lipca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Ustroju i Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KWRiST. Omawiano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz włodarze jednostek, których dotyczyły zmiany. Nie obyło się bez intensywnych emocji oraz wielu głosów sprzeciwu. Krystian Ziemski – przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich wyjątkowo celnie podsumował kierunek, w którym powinny zmierzać zwaśnione strony. Wskazał, że zmiany w podziale administracyjnym powinny być zupełną ostatecznością, a samorząd stanowią mieszkańcy i terytorium, nie należy więc tworzyć sytuacji konfliktowych dla osiągnięcia korzyści gospodarczych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.