Aktualności

15 lipca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

14 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Jakie projekty zostały omówione podczas posiedzenia Zespołu? 

Projekt rozporządzenia ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowalnych telekomunikacji uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, projekt znajduje się obecnie w konsultacjach, samorządowcy nie zgłaszali do tego projektu uwag, jednak podkreślali konieczność szczególnej ochrony danych, jakie zawarte będą w CIE z uwagi na ich wrażliwość.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych – opinia pozytywna Zespołu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.