Aktualności

7 września 2022

Spotkanie informacyjne „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”

6 września 2022 r. przedstawiciele ZPP uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym poświęconym poświęcone realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”, które odbyło się w Gdańsku.

OWDA jest projektem opartym na partnerstwie publiczno-prywatnym. Jego adresatami są podmioty publiczne wskazane w art. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym m. in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, domy kultury, muzea, biblioteki, urzędy pracy (powiatowe i wojewódzkie), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wśród głównych celów projektów można wyróżnić wsparcie podmiotów publicznych w zapewnianiu dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomoc ww. podmiotom publicznym.

Prelegenci w osobach: Robert Jagodziński – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Przemysław Herman – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, prof. Marek Wysocki – Politechnika Gdańska, Dariusz Majorek – Pomorski Oddział PFRON, Marta Kulik – ARQiteka Biuro Projektowe, Małgorzata Radziszewska, Mirosław Przewoźnik, Lidia Krasowicz, przedstawili założenia projektu oraz dotychczasowe wyniki rekrutacji. 

Według realizatorów IV nabór był prawdopodobnie ostatnim naborem do OWDA. Decyzja o kolejnym naborze zależeć będzie od wyników rekrutacji w IV naborze. Podmioty, które nie zakwalifikowały się dotychczas do projektu, będą mogły skorzystać z dodatkowych forma wsparcia.

Z racji bardzo dużego zainteresowania podmiotów publicznych usługami OWDA, które wykraczają poza zasoby projektu, planowane jest uruchomienie „drugiej ścieżki” wsparcia, tj. od kompleksowych rozwiązań po jednostkowe poradnictwo.

Zakres wsparcia w ramach „drugiej ścieżki” polegał będzie m. in. na:

  • pisemnej odpowiedzi na jednostkowe zagadnienie/rozwiązanie projektu z zakresu dostępności architektonicznej,
  • konsultacjach indywidualnych z ekspertem architektem,
  • spotkaniach grupowe on-line.

W ramach „drugiej ścieżki” wsparcia w OWDA zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej od września 2022 r. do marca 2023 r. z możliwością przedłużenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liderem projektu jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, natomiast partnerami są PFRON oraz ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu określono od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym dane kontaktowe do konsultantów regionalnych projektu można znaleźć tutaj

Wydarzenie było transmitowane na żywo za pośrednictwem Facebook’a. Nagranie ze spotkania dostępne jest tutaj.