Aktualności

15 września 2022

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

13 września odbyło się pierwsze w tym miesiącu posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Najważniejszym tematem było sfinansowanie podwyżek w szpitalach oraz projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Szpitale i podwyżki

Temat trudnej sytuacji szpitali zdominował przebieg posiedzenia. Zarys planowanego programu pomocowego dla szpitali przedstawiali kolejno Podsekretarz Stanu  w MZ Maciej Miłkowski, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr Roman Topór-Mądry oraz Zastępca Prezesa NFZ Bernard Waśko. Przypomnijmy, że na Forum w Karpaczu Minister Niedzielski przedstawił założenia planu wsparcia szpitali, którego podstawowym punktem było przyznanie szpitalom, które dodatkowego ryczałtu, który miały wyrównywać wysokość wzrostu kontraktu do 16%. O tym, że nie jest to rozwiązanie, które rozwiąże problemy w szpitalach można było przekonać się już pierwszych pytaniach zadanych przez uczestników spotkania (więcej na temat tego jak najprawdopodobniej zadziała mechanizm pomocowy pisze B. Skóbel w Dzienniku Warto Wiedzieć - tutaj). Co istotne mechanizm wyrównawczy ma dotyczyć tylko szpitali sieciowych, zadziała od 1 października (a nie od 1 lipca), wartość dodatkowych środków będzie liczona po uwzględnieniu nie tylko wartości pierwotnych aneksów z przełomu lipca i sierpnia ale również później zaproponowane rozwiązań pomocowych (w tym wzrost ceny punktu w PSZ z 1,59 do 1,62) oraz planowanych od 1 października podwyżek w internie i SOR. Sam instrument ma zostać wdrożony poprzez zarządzenie Prezesa NFZ, a nie poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Ponieważ Komisja Wspólna nie opiniuje projektów zarządzeń Prezesa NFZ, w drodze wyjątku ustalono ze stroną rządową, że projekt tego zarządzania zostanie przekazany członkom Zespołu w tej sprawie jeszcze we wrześniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Zespołu.

Nowa ustawa o cmentarzach

30 sierpnia KWRiST upoważniła Zespół do wydania opinii wiążącej o projekcie. Projekt po raz kolejny stawał na Zespole. Ostatecznie projekt został uzgodniony pozytywnie ale z następującymi uwagami Związku Powiatów Polskich...

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.