Informacja o działalności ZPP w okresie od 7 czerwca do 20 września 2022 r.