Aktualności

22 września 2022

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

21 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. 

Pozytywną opinię Zespołu zyskały następujące dokumenty:

  1. Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD424) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) z zastrzeżeniem, że opinię w zakresie tego projektu wyda także Zespół Infrastruktury w zakresie swojej właściwości. Dodatkowo warto nadmienić, że KPRM przeprowadzi konsultacje wśród JST na temat ewentualnej potrzeby udostępnienia także dla JST przestrzeni do zamieszczania danych. 
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym z zastrzeżeniem że projekt będzie opiniował także Zespół ds. Finansów.

Natomiast nie zostały uzgodnione następujące projekty:

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.