Aktualności

23 września 2022

Echa z prac Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

22 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek oraz 
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur nie został zaopiniowany z uwagi na brak projektu w wersji po uzgodnieniach międzyresortowych. Ustalono, że resort wystąpi o upoważnienie jednego z Zespołów do wydania opinii wiążącej (projekt jest również przedmiotem prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego).

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.