Aktualności

14 października 2022

Publikacja o starostach Drugiej Rzeczpospolitej - tom II

Z myślą o swoich członkach oraz dla przypomnienia i umocnienia historycznej roli powiatów, Związek Powiatów Polskich wsparł wydanie kolejnego tomu unikatowej na polskim rynku pozycji. To książka Słownik biograficzny starostów II Rzeczypospolitej. Tom II autorstwa prof. Janusza Mierzwy.

Pozycja ta zawiera wiedzę historyczną, pozwala zrozumieć klimat okresu międzywojennego.

W roku 2022, ponad 100 lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, sięgnięcie do tego wydawnictwa może być szczególnie interesujące, ponieważ ukazuje jak w okresie od 1918 do 1939 r. wyglądała polska administracja.

Współczesna administracja nie funkcjonuje w oderwaniu od przeszłości. Zatem aby lepiej zrozumieć jej działanie a także, aby mówić o jej unowocześnianiu, warto mieć na względzie uwarunkowania historyczne. Starostowie międzywojenni działali w organizacjach samorządowych. Reprezentując interesu samorządu powiatowego zasiadali np. w Radzie i Zarządzie Rady Zjazdów Samorządu Ziemskiego (Związek Sejmików Powiatowych Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1932 r. Związek Powiatów RP). Instytucja ta powstała w grudniu 1923 r. i z założenia jej celami były: reprezentacja samorządu i obrona jego interesów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie idei samorządu. Na podobnych zasadach funkcjonuje dziś Związek Powiatów Polskich.