Aktualności

17 października 2022

XV edycja Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 7-8 listopada br.

7-8 listopada br. w Warszawie odbędzie się XV edycja Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, której  tematem przewodnim będzie „Samorząd terytorialny – finanse w czasie kryzysu”.

Związek Powiatów Polskich jest jednym z partnerów tego wydarzenia.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez BGK od 2005 roku. Już po raz piętnasty będzie gościć blisko 400 przedstawicieli wszystkich poziomów samorządu terytorialnego w Polsce. Jest także płaszczyzną rzeczowego dialogu dotyczącego wyzwań stojących przed samorządami w zakresie możliwości realizacji planów inwestycyjnych, również w kontekście obecnego kryzysu czy nowych wymagań prawa krajowego i unijnego. 

Tegoroczne wydarzenie będzie mieć charakter plenarny. Dzień pierwszy poświęcony będzie prezentacji raportu BGK „Priorytety inwestycyjne i źródła finansowania inwestycji samorządów w latach 2021-2022” oraz inwestycjom samorządowym, w tym zrealizowanym w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W drugim dniu poruszone zostaną takie zagadnienia jak: ESG, zrównoważony rozwój oraz współpraca banku i jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu zaangażowania społecznego w lokalnych społecznościach.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest tutaj.