Aktualności

24 października 2022

Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

22-23 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się XV Smart City Forum, wydarzenie zrzeszające włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city. Najbliższa edycja skupiona zostanie na aktualnych wyzwaniach i optymalnych rozwiązaniach dla miast i ich mieszkańców w dobie kryzysu ekonomicznego i energetycznego. 

Kongres zainaugurują debaty: Szczyt Włodarzy Miast oraz Debata ekspertów, biznesu i samorządów, skoncentrowane na smart oszczędnościach i smart inwestowaniu. Prelegenci przeanalizują stan gospodarczy państwa i samorządów, strategie zarządzania kryzysowego w najbliższych miesiącach oraz podsumują zastosowanie technologii smart-city i najważniejsze inwestycje w miastach. Debata ekspertów oparta zostanie o takie kwestie jak m.in. źródła oszczędności i finansowanie inwestycji, współpraca w ramach PPP, KPO dla samorządów oraz rola urzędów marszałkowskich i wojewódzkich w finansowaniu inwestycji w gminach. 

Kolejnym ważnym wątkiem kongresu będzie funkcjonowanie samorządów i kwestie energetyczne. Eksperci omówią perspektywę jednostek samorządu terytorialnego wobec transformacji sektora energii, w tym m.in. możliwe działania samorządów w obliczu kryzysu energetycznego i sezonu grzewczego 2022/2023, proces modernizacji oświetlenia, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Rozważone zostaną założenia dotyczące realizacji idei Green Cities – inwestycje w OZE, klastry energii, nowoczesna gospodarka komunalna w samorządzie, technologie oczyszczania miast i dobre praktyki zielonej transformacji. Prelegenci przeanalizują kluczowe elementy data economy w mieście. Pojawią się takie zagadnienia jak m.in. przechowywanie, integracja i analityka danych w mieście, potencjał data analytics oraz technologii chmurowych, platformy smart-city. Nie zabraknie także praktycznych przykładów wykorzystania technologii w miastach i regionach.

Drugi dzień Forum wyłoni tematy związane z optymalizacją mobilności miejskiej oraz oszczędnościami w transporcie. Prelegenci zastanowią się m.in. nad tym w jaki sposób pogodzić oczekiwania kierowców z wyzwaniami transportu publicznego, jak rozwijać elektromobilność oraz jakie strategie obrać w kontekście transportu zbiorowego. W agendzie uwzględnione zostaną również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 2.0 – usprawnienia i zabezpieczenia funkcjonowania systemów miejskich, smart oszczędzania z perspektywy mniejszego miasta, a także kwestie wywodzące się z nurtu Human Smart City, stawiającego mieszkańca w centrum zmian jakie zachodzą w mieście.

Smart City Forum tworzy przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń między przedstawicielami samorządów, biznesu i środowisk akademickich. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką miast inteligentnych w Polsce i na świecie.

Więcej na https://smartcityforum.pl/

Patronat honorowy nad tą inicjatywą sprawuje Związek Powiatów Polskich.