Aktualności

30 października 2022

Związek Powiatów Polskich gościł delegację z Rumunii

fot. MSWiA

W dniach 24-28 października 2022 r. Związek Powiatów Polskich gościł w Polsce przedstawicieli rumuńskiego Ministerstwa Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji (MDPWA) oraz czterech organizacji samorządowych: Krajowej Unii Rad Okręgów Rumunii (NUCCR), Stowarzyszenia Gmin Miejskich Rumunii (AMR), Stowarzyszenia Miast Rumuńskich (ACR) oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Rumunii (ACOR).

24 października br. delegacja gościła w siedzibie ZPP w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki), gdzie została przyjęta przez Rudolfa Borusiewicza – Dyrektora Biura ZPP, Grzegorza Kubalskiego – Zastępcę Dyrektora Biura ZPP oraz mec. Bernadetę Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP. Goście wysłuchali wykładu wprowadzającego wygłoszonego przez Grzegorza Kubalskiego dotyczącego sposobów konsultacji pomiędzy centralną administracją publiczną a samorządem terytorialnym w Polsce. Następnie członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Drugiego dnia, goście uczestniczyli w plenarnym posiedzeniu KWRiST, po czym złożyli wizytę przedstawicielom MSWiA, a następnie członkom Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw.

Z kolei środa, 26 października br. przyniosła spotkanie z ambasadorem Rumunii w Polsce oraz wizytę studyjną w powiecie legionowskim. W trakcie tego drugiego spotkania, delegaci powitani przez starostę Sylwestra Sokolnickiego i członka zarządu Grzegorza Kubalskiego, wysłuchali prezentacji na temat powiatu legionowskiego (ogólna charakterystyka, zadania powiatu, źródła dochodów i najistotniejsze inwestycje powiatu, a także fundusze zewnętrzne), które wygłosili prelegenci: Joanna Kajdanowicz, Paweł Trawkowski, Katarzyna Rembelska oraz Sylwester Sokolnicki). Następnie delegaci zwiedzili nowoczesne Biuro Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych.

Czwartego dnia w Ośrodku Geodezji goście spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi, gdzie wysłuchali szeregu wystąpień, w tym: prezentacji o Łodzi – wygłoszonej przez dr Magdalenę Nowacką, wykładu na temat systemu wynagrodzeń urzędników wybieranych na szczeblu lokalnym – wygłoszonego przez Beatę Buczyńską-Łukasiak, informacji o współpracy Łodzi w ramach układu aglomeracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru metropolitalnego – przedstawionej przez Karolinę Włodarską oraz wykładu dotyczącego budowania systemu informacji przestrzennej – wygłoszonego przez Jana Schnercha. Tego dnia przedstawiciele delegacji wizytowali również Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

Ostatniego dnia pobytu, tj. w piątek 28 października br. goście uczestniczyli w spotkaniu ze społecznością akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Finalnym punktem programu było spotkanie z Grzegorzem Kubalskim w siedzibie ZPP w Warszawie, podczas którego przedstawiono wnioski z wizyty studyjnej przedstawicieli rumuńskiego Ministerstwa Rozwoju i wspomnianych organizacji samorządowych.

Wspomniana wizyta odbyła się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), którego celem jest przeanalizowanie sposobu organizacji i prowadzenia dialogu pomiędzy centralnymi a lokalnymi organami administracji publicznej oraz rozwój umiejętności i wiedzy pracowników organów i instytucji publicznych w zakresie rozwoju dialogu ze strukturami stowarzyszeniowymi terenowych organów administracji publicznej, a także wzmocnienie zdolności administracyjnych centralnych i lokalnych władz w celu optymalizacji procesu konsultacji.

Galeria zdjęć dostępna jest tutaj, tutaj i tutaj.