Aktualności

10 listopada 2022

Samorządowy Okrągły Stół. Kryzys energetyczny a samorządy, 21 listopada br., Łódź

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska serdecznie zaprasza 21 listopada br. na "Samorządowy Okrągły Stół. Kryzys energetyczny a samorządy".

Samorządowy Okrągły Stół to debata wokół systemowych rozwiązań polityki z udziałem samorządów, przedstawicieli uczelni wyższych, biznesu i organizacji pozarządowych, mająca na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu przygotowanie planu wsparcia samorządowego w walce ze skutkami kryzysu energetycznego oraz położenie nacisku na bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważoną transformację w niestabilnych warunkach geopolitycznych i kryzysie energetycznym w Europie.

Wstępem do głównego wydarzenia będą dyskusje prowadzone w podstolikach online, które odbędą się 18 listopada Te równoległe debaty w pięciu obszarach tematycznych z udziałem  ekspertów,  będą miały na celu wypracowanie wstępnych rekomendacji, które następnie będą przedstawiane i omawiane podczas otwartego dla publiczności Samorządowego Okrągłego Stołu w dniu 21 listopada 2022 r. 

Dyskusje w podstolikach (18.11.2022) odbędą się online, wydarzenie główne (21.11.2022) będzie organizowane na żywo i jest otwarte dla szerokiej publiczności. Udział w dyskusjach podstolikowych 18.11.2022 jest ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po zarejestrowaniu na wydarzenie główne otrzymają Państwo możliwość zapisu do danego podstolika. 

Zarejestruj się na wydarzenie: https://forms.gle/9wDpgAE3fvDUJVjA6

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym DoubleTree by Hilton Łódź, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódz. 

Szczegółowy program i opis wydarzenia w załączniku.


Załączniki