Aktualności

16 listopada 2022

Powstaje Samorządowe Archiwum Mówione

Prezes Związku Powiatów Polskich, starosta bielski Andrzej Płonka w Samorządowym Archiwum Mówionym. To projekt realizowany przez Związek Powiatów Polskich i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyczynkiem jest zbliżająca się 25. rocznica uchwalenia reformy samorządowej, która wprowadziła nowy podział administracyjny kraju m.in. przywracając powiaty.

Okrągła rocznica jest pretekstem do zebrania wspomnień osób zaangażowanych lokalnie w tworzenie powiatów. Opiekunem projektu na krakowskiej uczelni jest dr Arkadiusz Więch. W tym roku studenci historii odwiedzają 12 wytypowanych samorządowców z całego kraju i przeprowadzają z nimi wywiady. - Transkrypcje rozmów oraz nagrania zostaną przekazane Związkowi Powiatów Polskich. Tam też zostaną zarchiwizowane, a ich fragmenty udostępnione online. Będą mogły być również wykorzystane do celów naukowych i popularyzatorskich – mówi Franciszek Viscardi, student który rozmawiał z Prezesem ZPP.

- Zostałem radnym i wszedłem do zarządu powiatu mając 38 lat. Przyszedłem z biznesu, więc dla mnie wszystko musiało być jasne, szczególnie finanse (…) Wiem jedno – kto nie pracuje, ten się nie myli. Moi współpracownicy mówią, że lubią ze mną rozmawiać, bo szybko podejmuję decyzje. Uważam, że decyzję zawsze można zmienić, jeśli okaże się nietrafiona. Z kolei niepodjęta decyzja jest grzechem zaniechania - mówi starosta bielski A. Płonka.

- Lubię ludzi, lubię z nimi pracować. Problemy, które przynoszą nie „zabijają” mnie, staram się na ile mogę pomagać. Taka to jest praca – służba (…) Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że środków, czasu i możliwości za wiele nie mamy, bo samorządność w naszym kraju jest młoda – ma dopiero 25 lat. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozumienie samorządności to nie centralizowanie władzy w Warszawie, a jej decentralizacja, czyli oddawanie uprawnień samorządom po to, żeby mieszkańcowi było bliżej. Chodzi o to, żeby można było szybciej i łatwiej podejmować decyzję, a nie uzależniać jej od czynników, ustaw i decydentów w Warszawie. W ten sposób często wszystko się opóźnia – mówi A. Płonka.

25. rocznica uchwalenia reformy samorządowej przypada w 2023 r.