Aktualności

25 listopada 2022

5. Forum Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej

14-15 grudnia 2022 r. (środa - czwartek) w godz. 10.00-14.30 w formule on-line odbędzie się 5. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. "Kartografia Geologiczna - po co i dla kogo?".

Podczas sesji referatowych przedstawione zostaną efekty prac kartograficznych realizowanych przez  PIG-PIB. Zaprezentowane zostaną również wszystkie produkty z zakresu kartografii geologicznej w skali od 1:10 000 do 1:500 000, które są efektem prowadzonych przez PIG-PIB badań. Przedstawiony zostanie także ich zakres informacyjny. Ponadto omówione zostaną zagadnienia istotne dla odbiorcy – aktualizacja i sposoby udostępniania danych geologicznych – w formie baz danych oraz w postaci arkuszy map. Organizatorzy będą rekomendować kto i do jakich celów powinien te zasoby skutecznie wykorzystywać. 

Poniżej zamieszczamy list skierowany przez dyrektora Instytutu dr. inż. Mateusza Damrata oraz program Forum.

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/5-forum-psg-psh
Pomimo formuły on-line liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 724; 22 45 92 174).


Załączniki