Aktualności

26 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Wycena świadczeń, zapłata za nadwykonanie ryczałtu w szpitalach oraz zmiana przepisów w obszarze rynku pracy – o tym głównie rozmawiano na listopadowym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Co z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych?

Pierwszym punktem w porządku obrad był wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący metodologii ustalania cen jednostkowych przyjętych w Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.