Aktualności

29 listopada 2022

"Polityka społeczna a rozwój gospodarczy" - tematem podczas Forum Gospodarczego

28 i 29 listopada br. w Tarnowie odbywało się Forum Gospodarcze, którego organizatorem był Urząd Miasta Tarnowa wraz z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich.

Podczas drugiego dnia spotkania odbył się panel dyskusyjny pn. „Polityka społeczna a rozwój gospodarczy”. Prowadzący dr Szymon Sikorski zaczął dyskusję od przytoczenia danych MRiPS dot. stopy bezrobocia, które było o 0.8% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosło 5,1%. Wyprzedzają nas tylko Czesi. Pierwsze pytanie było skierowane do Minister Agnieszki Ścigaj i dotyczyło oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki.

Minister Agnieszka Ścigaj zwróciła uwagę na to, że miejsca pracy udało się utrzymać m.in. dzięki temu, że podczas pandemii pieniądze, które były adresowane do przedsiębiorców warunkowane były utrzymaniem zatrudnienia. Jeśli chodzi o rynek pracy to napływ obywateli Ukrainy może okazać się znaczącym impulsem.

Warto zwrócić uwagę na wskaźnik deklarowanej chęci pozostania w Polsce, obecnie 47% Ukraińców deklaruje, że zostanie w Polsce dłużej niż do samego zakończenia wojny. Dlatego też ważne jest abyśmy odpowiednio zadbali o Ukraińców oraz należycie wprowadzili ich w system, czemu ma służyć przygotowywana ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców. Zakłada uproszenie zatrudnienia poprzez cyfryzacje, co ograniczy fizyczne kolejki w urzędach.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.