Aktualności

13 grudnia 2022

Jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysu - raport

Zachęcamy do pobrania raportu z wynikami I edycji ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2022 – jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysów”. 

Celem badania była przede wszystkim ocena kondycji JST w dobie kryzysów wywołanych zjawiskami i wydarzeniami, nieznanymi i niebędącymi wcześniej udziałem młodych pokoleń – pandemią COVID i wojną w Ukrainie.

Wyniki badania LEXOMETR potwierdzają podnoszony od początku pandemii problem niewystarczającej koordynacji w zakresie tworzonych zmian prawnych oraz działań administracji publicznej szczebla centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego.

Także kwestia stanowienia prawa była często podnoszona przez samorządowców. Prawie 50% z nich ocenia negatywnie wpływ zmian prawnych na finansowanie JST w długofalowej perspektywie, a 30% średnio. Zaledwie 10% ankietowanych samorządowców uważa, że obecne prawo pozytywnie wpłynie na budżety JST.

Skutki pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie czy wysokiej inflacji dotykają wprost nie tylko obywateli, ale też JST, które odpowiadają za zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty.

Podczas badania pytano również o kwestie, które określają status samorządów i możliwość realizacji zadań bieżących i  rozwojowych – prawo, finanse, zarządzanie i technologie. Rozmawiając o kondycji, nie można było pominąć pytań o plany, ale również wyzwania, które stoją przed samorządami w  tak trudnym społecznie, gospodarczo i politycznie okresie.

Obszary badania LEXOMETR-u:

  • zmienność prawa
  • zarządzanie urzędem
  • cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo
  • finanse JST

Raport zawiera również komentarze ekspertów. Stanowią one wartościowy materiał, który pomaga zrozumieć wyniki badań oraz osadzić je na tle aktualnej sytuacji.

Niestety badani namalowali dość ponury obraz, odpowiadając nierzadko, że wyzwaniem będzie po prostu przetrwanie, przeżycie. Wielokrotnie wskazano, że wyzwaniem będzie utrzymanie płynności finansowej, zapewnienie kompetentnej kadry przy ograniczonych środkach i dokończenie inwestycji. Pozostaje mieć nadzieję, że życie doda jaśniejszych kolorów temu obrazowi – tak komentuje wyniki badań jeden z ekspertów.

Realizatorzy badania - Wolters Kluwer Polska, wyrażają nadzieję, że wyniki badania „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2022” pozwolą lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi aktualnie mierzą się samorządy oraz będą stanowić podstawę dyskusji dotyczącej wsparcia, jakiego oczekują samorządy, aby kryzysy w jak najmniejszym stopniu dotykały obszarów ich działania.

LINK do strony z raportem => http://bit.ly/3OjRYzR

Badanie przeprowadzono od 27 maja do 12 lipca 2022 r. przez zespół specjalistów z Wolters Kluwer Polska. Raport powstał na bazie 142 kwestionariuszy, wypełnionych przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (włodarzy, kadrę zarządzającą JST oraz innych samorządowców). 

Ankieta miała charakter anonimowy.