Aktualności

20 grudnia 2022

Przy Związku Powiatów Polskich powołano Forum byłych starostów

Zarząd Związku Powiatów Polskich powołał komisję – Forum Bene Meritus, składającą się z byłych starostów. Celem jest wykorzystanie doświadczenia i kompetencji tych osób nabytego przez lata sprawowanej samorządowej funkcji.

Forum Bene Meritus będzie pełnić rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich w szczególności w sprawach związanych z ustrojem i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego, zarządzaniem w JST, finansami publicznymi, dochodami JST oraz współpracą samorządów z innymi podmiotami.

Forum może w szczególności: formułować opinie, kierować do Zarządu pisma o podjęcie interwencji oraz opracowywać raporty, analizy, publikacje i artykuły.

Członkami tego gremium mogą zostać te osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. w przeszłości zajmowały stanowisko starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu, wicestarosty lub zastępcy prezydenta miasta;
  2. Zarząd ZPP przyznał im tytuł „Bene Meritus Powiatom”;
  3. złożyły deklarację udziału w pracach komisji.

Pierwszym przewodniczącym Forum został wybrany Andrzej Szymanek – były długoletni starosta wieruszowski, który przeszedł na emeryturę.

- Mimo zakończenia pracy na stanowiskach starostów nadal bliska jest nam idea samorządności i rozwój wspólnot lokalnych – mówi przewodniczący Forum Andrzej Szymanek. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu samorządowców, utworzyła się grupa inicjatywna, która zaproponowała Zarządowi Związku Powiatów Polskich powołania struktury organizacyjnej skupiającej byłych starostów – dodaje przewodniczący.

Do chwili obecnej deklarację udziału w Forum złożyli: Cezary Gabryjączyk – były starosta łaski, były członek Zarządu ZPP; Antoni Jankowski – były starosta tarnogórski, były prezes Zarządu ZPP; Edmund Kaczmarek – były starosta jędrzejowski, były przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, były członek Zarządu ZPP; Michał Karalus – były starosta pleszewski, były przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP; Marzena Kempińska – były starosta świecki, była przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, była wiceprezes Zarządu ZPP; Edmund Kotecki – były starosta brzeziński, były członek Zarządu ZPP; Tadeusz Nalewajk – były starosta pułtuski, były przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, były prezes Zarządu ZPP; Andrzej Szymanek – były starosta wieruszowski, były przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZPP; Marek Tramś – były starosta polkowicki, były prezes Zarządu ZPP oraz Robert Zakrzewski – były starosta radomszczański, były członek Komisji Rewizyjnej ZPP.

W ostatnich dniach przewodniczący Forum Bene Meritus Andrzej Szymanek wystosował do starostów odznaczonych tytułem „Bene Meritus Powiatom” zaproszenie do współpracy w ramach tego gremium.

Zainteresowani samorządowcy mogą zgłaszać wolę przystąpienia do Forum pisząc na mail: biuro@zpp.pl . W odpowiedzi otrzymają uchwałę Zarządu o powołaniu Forum, Regulamin prac oraz Deklarację uczestnictwa.


Materiały wideo