Aktualności

19 stycznia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

18 stycznia 2023 r. obradował Zespół do Spraw Energii Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zdominował jeden temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków.

Przed posiedzeniem zespołu z porządku obrad wycofano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. Na pytanie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich jaki tryb ma wobec tego przyjąć strona samorządowa wobec przysłanego projektu, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dyrektor Robert Chciuk, poinformował, że Ministerstwo chętnie zapozna się z uwagami i opiniami strony samorządowej, by ewentualnie wprowadzić poprawki do projektu. Wobec tego, temat został wstępnie przeniesiony na następne posiedzenie zespołu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.