Aktualności

23 stycznia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

Ewidencja gruntów i budynków, obszar otoczenia CPK i słynny już wyrok TK dot. zatrzymania prawa jazdy, były najważniejszymi tematami posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, który odbył się 18 stycznia br.

Opiniowane projekty

Zespół opiniował następujące projekty:

  1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – projekt uzyskał pozytywną opinię z 2 uwagami, tj. Związku Miast Polskich dot. zmiany § 15 projektu zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej postulatami oraz Związku Powiatów Polskich dot. uwzględnienia w protokole, że MRiT (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) przyjmuje zgłoszone przez ZPP zastrzeżenia jako postulaty de lege ferenda i weźmie je pod uwagę przy kolejnych pracach legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzenia,
  2. raportu UOKiK o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2021 roku – Zespół przyjął raport do wiadomości,
  3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych – opinia pozytywna Zespołu,
  4. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego – Zespół nie wydał opinii, o czym poniżej,
  5. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – Zespół negatywnie zaopiniował projekt ustawy.

Ewidencja gruntów i budynków

Podczas grudniowego posiedzenia Zespołu (pisaliśmy o tym tutaj) przedstawiciel MRiT wskazał, że uwagi zgłoszone przez ZPP do projektu rozporządzenia są zasadne, jednakże wykraczają poza zakres zmian legislacyjnych nowelizacji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.