Aktualności

26 stycznia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Przeszło 8 godzin trwało ostanie posiedzenie Zespołu. Przedmiotem obrad były m.in. trzy duże projekty ustawy firmowane przez resort spraw społecznych: projekt ustawy o aktywności zawodowej, projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i projekt tzw. ustawy o sygnalistach.

Do projektu ustawy o aktywności zawodowej wpłynęło bardzo dużo uwag. Związek Powiatów Polskich, we współpracy z Przewodniczącymi Wojewódzkich Konwentów Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy zgłosił ich przeszło 180 (można się z nimi zapoznać tutaj). W trakcie posiedzenia padły deklaracje, że przynajmniej część uwag odnoszących się do meritum projektu zostanie uwzględniona. Część uwag została wyjaśniona albo zostanie uwzględniona w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Zespół nie wydał opinii, pozostawiając decyzję posiedzeniu plenarnemu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zwłaszcza, że kilka kluczowych kwestii podnoszonych przez stronę samorządową wymagało decyzji kierownictwa resortu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.