Aktualności

6 lutego 2023

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach online SMUP w 2023 roku

W 2023 roku Związek Powiatów Polskich kontynuuje bezpłatne szkolenia online nt. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Najbliższe ze szkoleń – nt. zarządzania strategicznego - już 20 lutego.

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) to narzędzie informatyczne zapewniające zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające zoptymalizować proces świadczenia usług publicznych.

SMUP powstał w wyniku wspólnie realizowanych działań, prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich, z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Pierwsza część projektu, zrealizowana w latach 2017-2019, miała na celu przygotowanie wykonawczej koncepcji systemu. Druga, realizowana w latach 2019-2021, zakładała wdrożenie, udostepnienie online i przetestowanie powstającego systemu oraz poszerzenie jego zakresu informacyjnego. Obecnie realizowana ostatnia faza przedsięwzięcia, polega na doskonaleniu i upowszechnianiu systemu w Polsce i zakończy się w 2023 roku.

System Monitorowania Usług Publicznych przeznaczony jest dla przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności z jednostek samorządu terytorialnego czyli osób korzystających z niego w celu pogłębionej analizy usług publicznych. Na równi z tą grupą odbiorcą systemu są obywatele poszukujący poszerzonych informacji o usługach realizowanych przez gminy i powiaty.

W związku z tym system posiada dwa poziomy interfejsu – podstawowy (prezentujący najważniejsze informacje, pozwalający na ogólną ocenę usług publicznych) oraz zaawansowany (umożliwiający wszechstronne analizowanie danych, z wykorzystaniem całej funkcjonalności SMUP).

Aktualny harmonogram oraz ramowy program szkoleń dostępny jest TUTAJ.

Jakie korzyści daje korzystanie z Systemu?

  • Jest największą bazę wiedzy o samorządzie i jego usługach
  • Dzięki niej, za pomocą kilku kliknięć, można sprawdzić, jak zmienia się sytuacja w danym samorządzie, a także porównać się z sąsiadami
  • W prosty sposób można tworzyć także tabele, wykresy, mapy oraz raporty
  • W SMUP czeka na użytkowników opis kilkudziesięciu usług świadczonych w 9 obszarach

Więcej na smup.gov.pl oraz TUTAJ 

Najbliższe terminy szkoleń online:

  • 20 lutego – Szkolenie przeglądowe/strategiczne
  • 15 marca – Edukacja ponadpodstawowa

Zachęcamy do udziału!