Aktualności

4 lutego 2023

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, 17-18 marca 2023 r., Wisła

W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpocznie cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Kongres odbędzie się 17-18 marca 2023 r. w Hotelu Stok**** w Wiśle.

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.

Kongres to niepowtarzalna atmosfera, wiele godzin merytorycznych rozważań, spotkanie w gronie praktyków i znakomitych gości.

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących Rad jest wynikiem działających przy Fundacji Forów Samorządowych dedykowanych Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów. 

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie będzie okazją do powstawania kolejnych forów w pozostałych województwach. Chcą, aby tegoroczne wydarzenie wpisało się na coroczną listę spotkań Przewodniczących Gmin, Miast i Powiatów całej Polski.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy zapoznają się z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Oprócz wykładów, prelekcji w programie Kongresu jest zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Kontakty niezwykle istotne zwłaszcza w obliczu wyzwań jakie niosą zmiany dotyczące działania i funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

Patronat nad wydarzeniem objęły działające prze FRDL: Krajowa Rada Forów Skarbników i Sekretarzy.

Program wydarzenia i karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj.

Patronat medialny sprawuje Dziennik Warto Wiedzieć.