Aktualności

3 marca 2023

VIII Europejski Kongres Samorządów wobec nowej rzeczywistości

6 i 7 marca 2023 w Mikołajkach odbędzie się VIII Europejski Kongres Samorządów. Gośćmi wydarzenia będzie ponad 2000 osób a wśród nich liderzy polskich i europejskich samorządów, przedstawiciele władzy centralnej, elit regionalnych i lokalnych, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.

6 marca w ramach Kongresu odbędzie się sesja plenarna „Nowa rzeczywistość nowej epoki”.

Moderatorem sesji będzie Bogusław Chrabota (Redaktor Naczelny, Gremi Media S.A.). Natomiast w ramach sesji wystąpią: Bert Häggblom (Przewodniczący Parlamentu Wysp Alandzkich-Lagting, Finlandia), Gustaw Marek Brzezin (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Paweł Szefernaker (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Line Hatmosø Hoem (Burmistrz Regionu Møre og Romsdal, Norwegia), Michał Ziółkowski (Członek Zarządu ds. Techniki, PLAY).

Żyjemy w nowych, pełnych niespodziewanych zdarzeń czasach, a pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie stały się prawdziwą próbą dla nas wszystkich. Wydarzenia te podkreśliły tylko, jak istotne jest, by w sytuacjach kryzysowych obywatele mogli liczyć na sprawnie funkcjonujące władze, organizacje pomocowe oraz systemy cyfrowe. Nowa rzeczywistość na dobre wprowadziła do naszego życia zdalny tryb pracy oraz załatwiania spraw urzędowych. Niektóre kwestie, jak choćby pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom, wymagają jednak bezpośrednich działań i pokazują, jak w praktyce jesteśmy przygotowani na wyjątkowe sytuacje. Pokazują one również, jak ważne są skuteczne, skoordynowane akcje władz różnego szczebla z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi. Jak wypracować solidarność ponad podziałami w działaniach samorządów i innych instytucji? Na to oraz inne pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy sesji „Nowa rzeczywistość nowej epoki.”

VIII Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 6 i 7 marca 2023 roku w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewskim. 

Głównym Partnerem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.