Aktualności

13 marca 2023

6. Forum Państwowej Służby Geologicznej, 29 marca 2023 r., online

29 marca 2023 r. (środa) w godz. 10.00-15.00, w formule on-ine, odbędzie się 6. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. "Geologia Inżynierska – praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych".

Organizatorem tego wydarzenia jest Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas Forum przedstawione zostaną zadania realizowane przez PIG-PIB w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania danych geologiczno-inżynierskich. Prelegenci podpowiedzą kto powinien często korzystać z Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich, w której zgromadziono ponad pół miliona danych. Będą rekomendowali jak skutecznie je wykorzystywać. Wskażą dobre praktyki w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, które umożliwiają optymalne rozpoznanie podłoża budowalnego, wybór lokalizacji inwestycji, a także zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Ponadto przedstawią standardy geologiczne na potrzeby działań związanych z wdrażaniem geoBIM w Polsce.

Poniżej zamieszczamy program Forum.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.pgi.gov.pl/6-forum-psg-rejestracja

Pomimo formuły online liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 724; 22 45 92 174).


Załączniki