Aktualności

23 marca 2023

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

20 marca br. miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Głównym tematem dyskusji na Zespole, była po raz kolejny kwestia zmian w związku z rozwojem e-administracji.

Podczas posiedzenia zaopiniowano pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt ten był opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, na którym również uzyskał opinię pozytywną.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.