Aktualności

4 kwietnia 2023

26. Konferencja „Miasta w Internecie”, 14-15 czerwca 2023 r., Warszawa

„Strategia przetrwania, czy cywilizacyjnego skoku? Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów” - pod takim hasłem odbędzie się w dniach 14-15 czerwca w Warszawie, 26. Konferencja „Miasta w Internecie”. 

Organizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” konferencja przypadnie na czas kryzysu, który dopingować winien samorządy do poszukiwania ponadstandardowych rozwiązań pro-rozwojowych.  - W tych warunkach cyfryzacja gminy, miasta czy powiatu może stać się jednym z kluczowych narzędzi podnoszenia jakości usług publicznych i zarządzania JST, a także optymalizacji kosztów. Jest także właściwą odpowiedzią na potrzeby zielonej transformacji lokalnych społeczności - mówi Krzysztof Głomb, prezes SMWI.

Konferencja będzie miejscem prezentacji i debat na temat 4 strategicznych wyzwań skutecznej cyfryzacji JST Anno Domini 2023:

  • Wyzwania dojrzałych i dostępnych usług publicznych – standaryzacja, Architektura Informacyjna JST i współpraca między podmiotami
  • Wyzwania przyjaznych mieszkańcom smart cities&villages w dobie zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i zagrożeń bezpieczeństwa 
  • Wyzwania wieloaspektowej modernizacji oświaty - czy cyfryzacja szkół w obecnym kształcie jest właściwą odpowiedzią na systemowe problemy edukacji dla przyszłości?
  • Wyzwania finansowania projektów cyfrowych: (nie)adekwatność środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb JST oraz zapewnienie finansowania dla małych i średnich samorządów

- Czas na nowe, ambitne plany rozwojowe, na zerwanie z przyzwyczajeniami realizacji projektów IT głównie dlatego, że można na nie pozyskać unijne pieniądze. Czas na nowe strategie cywilizacyjnego skoku polskich samorządów - powiedział Arkadiusz Złotnicki, dyrektor Konferencji, wiceprezes SMWI.

Związek Powiatów Polskich objął patronat honorowy nad Konferencją.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć tutaj: https://26.kmwi.pl/