Aktualności

3 kwietnia 2023

VII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, 24-26 maja 2023 r.

24-26 maja br. w formule hybrydowej (w Kołobrzegu oraz online) odbędzie się VII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej. Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Podczas Forum będą poruszane zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia kierowników jednostek.

W programie m. in:

  • waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne a granice jego zmiany
  • czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania i ich wpływ na jakość oraz efektywność postępowania
  • praktyka ustalania terminu wykonania zamówienia – możliwości i nieprawidłowości w tym zakresie

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenia, w związku z tym przedstawiciel każdego z powiatów i miast na prawach powiatu – członków ZPP może otrzymać 5% zniżkę na udział w tym wydarzeniu.
Osoby zainteresowane otrzymaniem kodu promocyjnego prosimy o kontakt na adres e-mail: jgc@zpp.pl
Zwrotnie otrzymacie Państwo specjalny kod, który należy wkleić podczas rejestracji.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz rejestracja dostepne są na stronie: https://kk.przetargipubliczne.pl/