Aktualności

18 kwietnia 2023

Uruchomiono mapowanie pomocy Ukrainie

Ogólnokrajowy projekt samorządów i organizacji pozarządowych ma umocnić współpracę między osobami mającymi bezpośredni kontakt z uchodźcami – pracownikami pomocy społecznej, urzędów pracy, centrów wielokulturowych czy sektora NGO.

W Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”.

- W obliczu wojny w Ukrainie, a w konsekwencji ogromnej fali uchodźców, żadne państwo, żaden samorząd, żadna instytucja nie podołałaby odpowiedzieć na takie oblicze kryzysu, działając w pojedynkę. Jedynie solidarność międzynarodowa, międzymiastowa, międzysektorowa, sprawiły, że dziś z dumą możemy powiedzieć, że stawiliśmy czoła temu trudnemu wyzwaniu – mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta i dodał, że tego typu spotkania i współpraca są bardzo potrzebne.

- Nadal potrzebna jest pomoc oraz pełne i sprawdzone informacje, gdzie można ją otrzymać. Bardzo cieszę się z obecności w Kielcach różnych środowisk: międzynarodowych, rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Współpraca jest konieczna przy pomocy humanitarnej i w przyszłości przy pomocy odbudowy Ukrainy – podkreślił prezydent Kielc.

Międzysektorowa kooperacja zaangażowanych grup to także okazja do rozwoju narzędzia Mapuj Pomoc – największej polsko-ukraińskiej mapy punktów wsparcia dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

- Portal Mapuj Pomoc powstał ponad rok temu, aby pokazać kto, gdzie i jakiego typu pomoc oferuje uchodźcom. Mamy już 1500 organizacji w Polsce i w Ukrainie, mamy podział na pomoc prawną, psychologiczną czy żywnościową. Teraz powstała kampania „Otwarte miasta i wsie”. Zależy nam, aby równie łatwo można było odnaleźć informacje o pomocy kierowanej przez wszystkie samorządy i instytucje samorządowe i rządowe – mówiła Monika Miłowska, prezeska Fundacji CultureLab i założycielka portalu Mapuj Pomoc. – Tylko dzięki temu, że będziemy się dobrze znać międzysektorowo w Polsce i w Ukrainie, pomoc będzie mogła być prowadzona na bardzo dobrym poziomie.  

- Inicjatywa „Otwarte miasta i wsie” to działanie, które nie tylko będziemy wspierać, ale także współtworzyć. Plan jest taki, aby dołączyć do polskich miast i gmin odpowiedników ukraińskich. To co my będziemy chcieli dołożyć do tego partnerstwa to sektor biznesu, który jest niezwykle ważny w działaniach odbudowy Ukrainy - zapewnił Kamil Wyszkowski przedstawiciel z Agendy ONZ.

- Jesteśmy w stałym kontakcie ze Związkiem Miast Ukraińskich. Rozmawiamy z burmistrzami z Ukrainy o tym czego potrzebują. Teraz najbardziej potrzebne jest wsparcie w zarządzaniu projektami, bo podejmując odbudowę będą musieli realizować różne projekty np. unijne. Obecnie chcemy przekonywać Komisję Europejską do jak najszybszego utworzenia funduszy przedakcesyjnych dla Ukrainy – mówił Andrzej Porawski, dyr. Związku Miast Polskich.

- Jako jedyni przeprowadziliśmy badania, gdzie osiedlają się uchodźcy z Ukrainy – to największe miasta w Polsce, miasta wojewódzkie. Tak chcemy pracować. Projekt „Mapuj pomoc” ma ten atut, że bazuje na danych oraz informacjach. Tak jak w Unii Metropolii Polskich staramy się dostarczać prezydentom miast rzetelnych informacji, aby pomoc była ukierunkowana właściwie. Liczę na bardzo dobrą współpracę - powiedział Tomasz Fijołek, dyr. Unii Metropolii Polskich.

Kampanii przyświeca idea, by pracownicy sektora pomocy, zarówno tej organizowanej przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe, mogli szybko i konkretnie nakierować zainteresowanych na właściwe źródła. Muszą być one czytelne i dostępne dla wielojęzykowej grupy. Takie właśnie jest narzędzie Mapuj Pomoc. Kampania Otwarte Miasta i Wsie wspomoże informacyjny rozwój platformy i pozwoli włączyć jej funkcjonalności w codzienne działania pracowników samorządowych. Kolejne spotkania odbędą się w 20 polskich miastach.

Na spotkaniach organizowanych w ramach kampanii pracownicy sektora pomocowego będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, wysłuchać wykładów największych benefektorów organizujących wsparcie dla uchodźców czy uczestniczyć w debatach doświadczonych aktorów sceny pomocowej. Już na inauguracji samorządowcy, pracownicy ośrodków pomocy i urzędów pracy z województwa świętokrzyskiego spotkali się z wysokim przedstawicielem UNICEF-u, wysłuchali debaty przedstawicieli związków samorządowców i wzięli udział w warsztatach Fundacji CultureLab z narzędzia Mapuj Pomoc oraz o przeciwdziałaniu dezinformacji Fundacji Schumana.

Organizatorami kampanii są Urząd Miasta Kielce i Fundacja CultureLab, twórca Mapuj Pomoc wraz z partnerami: Związkiem Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Województw RP, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin RP oraz Związkiem Ukraińców Polskich.