Aktualności

28 kwietnia 2023

Kierunek lepsze usługi. Kultura i rekreacja. Rynek pracy i ekonomia społeczna – zaproszenie na konferencję

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Krakowie, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konferencji: KIERUNEK LEPSZE USŁUGI. KULTURA I REKREACJA. RYNEK PRACY I EKONOMIA SPOŁECZNA. SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH (SMUP).

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w terminie 16 maja 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie szczegółowe informacje (wraz z programem i harmonogramem) znajdują się TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy oraz wybór form uczestnictwa: https://forms.office.com/e/kxDuP3CbkW

Dodatkowe informacje: Elżbieta Szarek, tel. 695 611 766, e-mail: elzbieta.szarek@zmp.poznan.pl