Aktualności

27 kwietnia 2023

Relacja z kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu I Samorządu Terytorialnego

Sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o referendum lokalnym, energetyka lokalna i zmiany w systemie ochrony zdrowia – to główne tematy kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu współprzewodniczyli Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, prezes Unii Miasteczek Polskich.

Wokół energii lokalnej i transformacji energetycznej miast

Porządek obrad otworzył wniosek strony samorządowej KWRiST o odniesienie się ministra klimatu do stanowiska ZMP w sprawie transformacji energetycznej miast. Do stanowiska odniósł się Marcin Ścigan, dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jak zapewnił, ministerstwo przeanalizowało to stanowisko z ogromną uwagą. Podziękował też za podniesienie wielu wątków, które powinny być dalej eksplorowane. Dodał też, że postulaty zostały już częściowo zaadresowane.

Chcę wspomnieć o spotkaniu w Chełmie podczas Kongresu Małych i Średnich Miast, gdzie mówiliśmy o problemach z zaopatrzeniem w energię i drogimi cenami gazu, czyli obciążeniami naszych mieszkańców – zaznaczył Grzegorz Cichy, nowy współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej.

W ślad za tym poszły wnioski i postulaty do KWRiST, nawet o powołanie doraźnego Zespołu ds. energetyki lokalnej. Natomiast na wczorajszym posiedzeniu strony samorządowej ustaliliśmy, że nie będziemy powoływać kolejnego zespołu doraźnego, ale w ramach Zespołu Energii, Klimatu i Środowiska w najbliższych tygodniach maja powinna się zebrać grupa ds. energetyki kraju – dodał.   

Alternatywa w Strefach Czystego Transportu

W odpowiedzi na wniosek strony samorządowej KWRiST o informację strony rządowej w sprawie wprowadzenia ustawowej możliwości korzystania z systemu teleinformatycznego jako alternatywnego rozwiązania dla systemu naklejkowego, w kontekście Stref Czystego Transportu głos zabrał Marek Popiołek, zastępca dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.