Aktualności

18 maja 2023

List otwarty członków OZPSP do Ministra Zdrowia

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystosował list otwarty do Ministra Zdrowia z apelem o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce, ratując je przed ostateczną zapaścią.

Z treścią listu można zapoznać się poniżej.


Załączniki