Aktualności

18 maja 2023

Przedstawiciele organizacji samorządowych spotkali się z Fransem Timmermans’em

fot. Facebook R. Trzaskowski

18-19 maja br. w Łodzi odbyła się II edycja Samorządowego Kongresu Klimatycznego. 

W ramach tego wydarzenia Frans Timmermans – wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, spotkał się z przedstawicielami wszystkich korporacji samorządowych, aby porozmawiać o tematach związanych z zieloną transformacją miast.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w wydarzeniu udział wziął Jarosław Dudkowiak, Członek Zarządu ZPP, Starosta Głogowski. Na spotkaniu obecni również byli Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi oraz Rafał Trzaskowski , Prezydent m.st. Warszawy.

Podczas wydarzenia podjęto dyskusję na temat przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. Podkreślono, że zielona transformacja może stać motorem napędowym rozwoju gospodarczego, jeżeli zaangażowane w te procesy zostaną samorządy lokalne oraz regionalne.

Rozmawiano również o zmianach legislacyjnych, wsparciu dla pozyskiwania energii z odpadów, modernizacji sieci energetycznych, które dziś nie są w stanie przyjąć całej energii ze źródeł odnawialnych, niedostatecznym wykorzystaniu środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Poruszono także temat konieczności wprowadzenia odpowiedniej polityki rozwoju obszarów wiejskich.