Aktualności

19 maja 2023

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

18 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Najwięcej dyskusji wzbudziła kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zabierania praw jazdy.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym oraz projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Następnie omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Swoje uwagi wysłał Związek Powiatów Polskich (można je zobaczyć TUTAJ) oraz miasto Częstochowa w imieniu Związku Miast Polskich. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które odpowiada za projekt poinformował, które uwagi zostaną wzięte pod uwagę, a co do których trwają jeszcze analizy. Ponieważ projekt ma w związku z tym zmienić swoją treść zostało zapowiedziane przesłanie nowej wersji, która ma stanowić podstawę do oceny jej przez Komisję Wspólną.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.