Aktualności

23 maja 2023

Nakłady powiatów i miast na prawach powiat na szpitale w latach 2015-2022 - nowa analiza ZPP

W kolejnej publikacji z cyklu Analizy samorządowe ekspertki Związku Powiatów Polskich wykazały, jakie były nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 20215-2022.

Raport powstał w oparciu o dane ze sprawozdań Rb-28s składanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja obejmuje analizę wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, w latach 2015-2022.

Jak wskazuje analiza, w wydatkach powiatów i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe. Na szpitale ogólne w określonym okresie czasu powiaty i miasta na prawach powiatu wydatkowały przeszło 7 mld zł. 

W analizie przedstawiono również, ile wydatkowano na przestrzeni lat na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz pomoc finansową na inwestycje. 

Kolejna już analiza Związku Powiatów Polskich to przejrzysty zbiór szczegółowych danych pozyskanych ze sprawozdań JST. 

Autorkami analizy są: Bernadeta Skóbel i Katarzyna Sekuła. 

Z pełną treścią analizy można zapoznać się poniżej.


Załączniki