Aktualności

23 maja 2023

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

22 maja br. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

W porządku posiedzenia znalazł się pakiet projektów rozporządzeń autorstwa Ministra Rozwoju i Technologii dotyczących centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj.:

  1. w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  2. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  3. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz sposobu ich udostępniania,
  4. w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Każdy z ww. projektów został zaopiniowany pozytywnie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.