Informacja o działalności ZPP w okresie od 20 marca do 30 maja 2023 r.