Aktualności

30 maja 2023

Bank Gospodarstwa Krajowego głównym partnerem XXIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP

Bank Gospodarstwa Krajowego został głównym partnerem XXIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbędzie się 31 maja - 1 czerwca 2023 r. w Karpaczu. Organizatorem wydarzenia jest Związek Powiatów Polskich.

Jak co roku organizowane przez Związek wydarzenie będzie miejscem rozmowy na temat bieżącej sytuacji w samorządach powiatowych, w tym dotyczących finansów, ochrony zdrowia, oświaty, transportu i innych ważkich problemów jednostek samorządu terytorialnego.

W spotkaniu poza delegatami z powiatów i miast na prawach powiatu wezmą udział przedstawiciele władz centralnych, samorządów różnych szczebli, biznesu i oczywiście niezależnych ekspertów. Wśród Partnerów wydarzenia już po raz kolejny znalazł się Bank Gospodarstwa Krajowego. W imieniu BGK głos zabierze Piotr Buzar, menadżer ds. relacji społecznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Strona internetowa Banku: www.bgk.pl