Aktualności

8 czerwca 2023

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe, 17-18 października 2023 r.

17 i 18 października w Poznaniu odbędzie się wydarzenie, które corocznie gromadzi w Poznaniu samorządowców z całej Polski. Rejestracja na jesienną edycję Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego jest już otwarta. Partnerem strategicznym tego wydarzenia jest m.in. Związek Powiatów Polskich.

Trzecia edycja forum jest szczególnie ważna ze względu na planowane na jesień wybory parlamentarne. Wydarzenie realizowane w ramach inicjatywy Local Trends ma być okazją do dyskusji ponad podziałami oraz wskazania największych wyzwań, z którymi mierzą się miasta, gminy i województwa. 

- Bardzo liczymy na to, że samorządowe postulaty, pomysły, problemy i wyzwania znajda nowych adresatów i to będzie motywem przewodnim Europejskiego Forum Samorządowego – mówi Tomasz, Fijołek, Dyrektor Zarządzający Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

5 czerwca w Sopocie, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Local Trends, w skład której wchodzi kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących samorządy, biznes i naukę. Uczestnicy wypracowali listę obszarów tematycznych, które wymagają szerokiej dyskusji i powinny znaleźć się w programie poznańskiego forum. 

Poruszone zostaną kwestie związane z rozwojem infrastruktury biogazowni, efektywnością energetyczną w sektorze publicznym oraz zazielenianiem inwestycji samorządowych. Jako bardzo istotne zagadnienia wskazano także finansowanie oświaty, zarządzanie danymi czy reformę kategoryzacji gmin.

W ramach Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego odbędzie się także Forum Rozwoju Miast. - Poruszymy w tym roku temat dobrostanu, w odniesieniu do pojedynczego człowieka, ale również do miasta, w którym dobrze się żyje, w którym chce się spełniać swoje marzenia i aspiracje. Będziemy pokazywać inspirujące przykłady z Polski i zagranicy – zaznacza Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

- Local Trends to bardzo ważna inicjatywa, a to jak jest potrzebna – najlepiej obrazuje wysoka frekwencja. Zachęcam do udziału szczególnie przedstawicieli biznesu. Europejskie Forum Samorządowe to doskonała okazja do zaprezentowania technologii, które mogą poprawić jakość życia w miastach i gminach – dodaje Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP, organizatora wydarzenia.

Bilety na wydarzenie są już dostępne na stronie https://rejestracjapoznan.localtrends.pl/ 

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe
17-18 października 2023, Pozań Congress Center

#DołączDoDebaty 

https://localtrends.pl/
https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres
https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/


Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

Gospodarze: Miasto Poznań, Miasto Sopot

Partnerzy Strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.