Aktualności

11 czerwca 2023

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, 6-7 września 2023 r.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 6 i 7 września br. w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie realizowane będzie pod hasłem: "Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów".

Wieloletnie doświadczenie organizacji Kongresu Sekretarzy pozwala nam twierdzić, że innowacje i współpraca są kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego. Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi i rozwoju wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania lokalnymi społecznościami – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Kongres otworzy debata "Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym", w której weźmie udział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. Wybitni eksperci i praktycy omówią kluczowe kwestie dotyczące polityki lokalnej oraz wyzwań i zmian jakie każdego dnia dotykają samorząd terytorialny.

W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów. Dlatego ważną częścią Kongresu będzie wystąpienie Pani Magdaleny Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: "Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po zmianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego".

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych sesjach, w których będą omawiane aktualne tematy dotyczące:

  • pozycji prawnej Sekretarza JST,
  • amerykańskich doświadczeń w zarządzaniu samorządem terytorialnym,
  • ujednolicenia procedur ochrony danych osobowych w sektorze publicznym,
  • zmian w zakresie dostępu do informacji publicznej,
  • oraz standardów dostępności w administracji samorządowej.

Kongres Sekretarzy będzie miejscem dyskusji nt. angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy oraz prezentacji wdrożonych w samorządzie dobrych praktyk w zakresie pracy zdalnej i równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Podczas Kongresu poznamy samorządy, które otrzymały Europejski Znak Jakości Zarządzania ELOGE. Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

W trakcie trwania Kongresu nagrodzeni zostaną również Laureaci Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej. Konkurs to przegląd najlepszych praktyk, które stanowią inspirację i motywację do prowadzenia efektywnych działań w obszarach zarządzania administracją samorządową. Prezentacja nagrodzonych dobrych praktyk nastąpi podczas Kongresu. Celem Konkursu jest identyfikacja ciekawych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarzadzania kadrami i obsługi mieszkańców. Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj 

VII Krajowy Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane Sekretarzom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie w samorządzie terytorialnym. To szczególne miejsce, w którym eksperci, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu w myśl: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów będą mogli dyskutować o przestrzeni do współpracy.

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenie.