Aktualności

7 lipca 2023

Konferencja pt. „Perspektywy rozwojowe samorządów – Wskaźnik WARS”, 13 lipca 2023 r., Warszawa

13 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się konferencja „Perspektywy rozwojowe samorządów – Wskaźnik WARS”. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie po raz pierwszy nowatorski, syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej i rozwojowej JST: WARS.

Wskaźnik WARS, oparty o reprezentatywne badania ankietowe, odnosi się do  procesów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie możliwości gromadzenia dochodów,  zapewnienia wydatków na inwestycje,  skali  usług świadczonych przez JST, zatrudnienia w JST oraz zmian zadłużenia budżetowego.

Z założenia wskaźnik ten będzie ogłaszany co pół roku w oparciu o cykliczne badania, z pierwszą edycją – wiosna 2023 r. w celu ukazania prognozowanych możliwości rozwojowych samorządów.

Nowatorskie badanie realizowane  przez SGH ma na celu pokazanie, na ile jednostki samorządu terytorialnego są gotowe do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe. Związek Powiatów Polskich jest jednym z partnerów tych prac badawczych.

Badanie to również okazja do zebrania i dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami dla samorządu. Prezentacja wyników badania będzie połączona z debatą na temat interpretacji wyników i koniecznych do podjęcia działań, które wzmocnią potencjał rozwojowy samorządów.

Więcej informacji o konferencji i jej program dostępne jest TUTAJ.