Aktualności

21 sierpnia 2023

Jak dobrze zarządzać JST w oparciu o dane? SMUP dla praktyków - bezpłatna publikacja

Aż 9 obszarów zostało objętych Systemem Monitorowania Usług Publicznych. Ma on zapewnić powszechny dostęp do informacji w sferze usług publicznych. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowych informacji na ten temat dostarcza najnowsza publikacja wydana przez Związek Powiatów Polskich Jak dobrze zarządzać JST w oparciu o dane? System Monitorowania Usług Publicznych dla praktyków.

Założeniem projektu, w ramach którego powstał System Monitorowania Usług Publicznych, było dostarczenie obywatelom narzędzia do obiektywnej oceny działania administracji publicznej. Chodzi tu o usługi z 9 obszarów (edukacji, lokalnej polityki społecznej, kultury i rekreacji, drogownictwa i transportu, ochrony środowiska, gospodarowania nieruchomościami, inwestycji i budownictwa, geodezji i kartografii oraz podatków i opłat lokalnych).

- Prowadząc rozważania dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialne­go zwykle posługujemy się językiem zadań i kompetencji – i w naukach praw­nych czy politologii jest to w pełni uzasadnione. Jest to jednak jednocześnie spojrzenie ze strony tych, którzy zadania realizują i posługują się przyznanymi kompetencjami – a zatem organów administracji publicznej czy innych pod­miotów należących do szeroko zakreślonej sfery administracji – wskazuje we Wprowadzeniu Grzegorz Kubalski, pod którego redakcją powstała najnowsza publikacja dot. SMUP.

Jak dodaje redaktor i współautor publikacji, jest to perspektywa inna niż perspektywa obywateli.

- Z ich punktu widzenia administracja pub­liczna działa w celu zaspokojenia ich potrzeb poprzez świadczenie określonych usług. Założeniem projektu, w ramach którego powstał System Monitorowania Usług Publicznych, było dostarczenie obywatelom narzędzia do obiektywnej oceny działania administracji publicznej. Przyjęcie zatem ich perspektywy opisu działalności administracji było w pełni zrozumiałe – wyjaśnia dalej we Wprowadzeniu Grzegorz Kubalski.

Z publikacji ZPP, składającej się z pięciu rozdziałów, można dowiedzieć się m.in.: czym są usługi publiczne, jak wygląda system ich monitorowania, na czym polega pomiar efektywności usług, jaka metodologia towarzyszy SUMP oraz w jaki sposób z systemu mogą korzystać interesariusze instytucjonalni i wreszcie sami mieszkańcy. 

W gronie współautorów publikacji znaleźli się: prof. dr hab. Jan Fazlagić, dr hab. Agnieszka Kopańska, Ewelina Kocemba, Łukasz Kozłowski, Grzegorz P. Kubalski, dr Krzysztof Pakoński, Rafał Rudka, Katarzyna Sekuła i Sławomir Wysocki.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz Jak dobrze zarządzać JST w oparciu o dane? System Monitorowania Usług Publicznych dla praktyków w wersji, którą wolisz.

Publikacja została wydana w ramach projektu: „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.


Załączniki