Aktualności

23 sierpnia 2023

Istotne zmiany w ochronie zdrowia - spotkanie informacyjne, 6 września 2023 r., online

Na finiszu prac legislacyjnych Sejmu IX kadencji zostały przyjęte dwa akty prawne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie szpitali powiatowych i miejskich. Chodzi o ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. 

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich organizuje spotkanie informacyjne dla:

  • osób zarządzających powiatami i miastami na prawach powiatu,
  • kierowników wydziałów zdrowia w starostwach i miastach na prawach powiatu,
  • oraz osób zarządzających szpitalami powiatowymi i miejskimi,

poświęcone wymienionym ustawom.

Termin: 6 września 2023 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Formuła: telekonferencja online.

Spotkanie poprowadzi: r. pr. Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich.

Obowiązuje rejestracja poprzez stronę internetową: https://www.zpp.pl/szkolenia

Termin zgłoszeń upływa 4 września br.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w spotkaniu.