Aktualności

24 sierpnia 2023

Wyzwania dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 – ruszyło badanie „LEXOMETR Oświatowy”

Trwa II edycja ogólnopolskiego badania pt. „LEXOMETR Oświatowy 2023 – wyzwania dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024” realizowanego przez Wolters Kluwer Polska.

Jego celem jest poznanie kondycji oświaty wobec zmian prawnych, finansowych, zarządczych i organizacyjnych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym unikalnym badaniu. Ankieta jest anonimowa, a duża liczba odpowiedzi pozwoli zyskać pełniejszy obraz sytuacji.

W czasach niepewności wywołanych wybuchem wojny w Ukrainie, licznymi zmianami w prawie oraz sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju realizatorzy badania chcieliby poznać opinie dyrektorów na temat wyzwań w roku szkolnym 2023/2024.

Obszary badania „LEXOMETR Oświatowy 2023” to:

  • sytuacja społeczno-gospodarcza
  • wojna w Ukrainie
  • organizacja systemu oświaty
  • organizacja pracy szkoły.

Dzięki odpowiedziom przygotowany zostanie ekspercki raport, którego wyniki opublikowane będą jesienią 2023 r. Co więcej, wyniki ankiety zostaną przedstawione i omówione na Kongresie Edukacja i Rozwój w dniach 19-20 października. Dodatkowo, zebrane dane pomogą dostosować treści miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i serwisu LEX Prawo Oświatowe do potrzeb czytelników.

Każdy uczestnik badania, w ramach podziękowania, otrzyma e-book pt. „Nauczanie zdalne a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – obowiązki dyrektora”.

Realizatorzy badania mają nadzieję, że wyniki badania „LEXOMETR Oświatowy 2023” pozwolą lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi aktualnie mierzy się oświata. Z kolei przygotowany na podstawie badania raport będzie stanowić podstawę dyskusji dotyczącej wsparcia, jakiego może oczekiwać edukacja, aby kryzysy w jak najmniejszym stopniu ją dotykały.

Link do ankiety LEXOMETR: https://www.webankieta.pl/ankieta/972122/lexometr-oswiatowy-20232024.html