Aktualności

1 września 2023

Relacja z sierpniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Za niska kwota bazowa przy ustalaniu dotacji na nieodpłatną pomoc prawną, negatywna opinia w sprawie proponowanej przez rząd wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, a także ceny energii dla JST – to główne tematy sierpniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sierpniowemu posiedzeniu KWRiST współprzewodniczyli: Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, prezes Unii Miasteczek Polskich oraz Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Za niska kwota bazowa przy nieodpłatnej pomocy prawnej

Sporo kontrowersji wzbudził projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 roku. W praktyce chodzi tu o podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Projekt spotkał się z krytyką ze strony samorządowej.

Zaproponowana w projekcie rozporządzenia kwota bazowa była nie tylko znacznie niższa niż to, co pierwotnie Ministerstwo Sprawiedliwości proponowało, ale nawet niższa niż kwota, która na wcześniejszych etapach prac była akceptowana przez Ministerstwo Finansów. W związku z tym prosimy w pierwszej kolejności przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie powodów, dla których ta kwota tak nisko zeszła i skomentowanie, gdzie Państwo uważają, że za taką kwotę, która zaczyna mieć już zerowe powiązanie z pierwotnymi założeniami systemu, będziemy w stanie bez większych problemów znaleźć obsadę poszczególnych punktów – zaapelował Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

- Z kolei przedstawiciela Ministerstwa Finansów prosimy o wyjaśnienie, jakie przyczyny powodują, że Ministerstwo Finansów konsekwentnie ignoruje możliwości wynikające z limitów ustalonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie były przewidziane mechanizmy waloryzacji kwoty, która będzie wydawana w poszczególnych latach  i proponuje kwoty, które mają się nijak do tego, ile powinna wynosić wartość ekonomiczna pracy prawników w punktach niedopłatnej pomocy prawnej  ­– dodał Grzegorz Kubalski.

W odpowiedzi na argumenty przedstawione przez przedstawiciela Związku Powiatów Polskich głos zabrała Natalia Szulik, główny specjalista w Wydziale Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jako resort zgadzamy się, że wzrost kwoty bazowej na 2024 rok powinien być wyższy niż wskazany w obecnie procedowanym projekcie, jednak musimy trzymać się tego, co zostało nam zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Ostatecznie zaproponowało ono nam jedynie wzrost o 6,6%. Mamy świadomość, że jest to taki wzrost minimalny, który zapewni tak naprawdę jedynie przetrwanie tego systemu na kolejny rok. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmowało wiele inicjatyw na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, mających na celu zwiększenie tej kwoty bazowej do maksymalnego możliwego limitu wydatków – i to był pierwotny projekt rozporządzenia, jednak nie spotkało się to z aprobatą Ministerstwa Finansów, które ostatecznie uzgodniło projekt na kwotę 5863 złote. Ta kwota wyższa, o której Pan mecenas wspomniał, czyli 5929 złotych, to była jedynie propozycja z takim zastrzeżeniem, że możemy ją sfinansować samodzielnie z działu 37 – Sprawiedliwość, a ta kwota 5863 zł to kwota, którą nam Ministerstwo Finansów przyznało - wyjaśniła przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obecny na posiedzeniu KRWiST przedstawiciel Ministerstwa Finansów zaproponował omówienie tematu na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych lub ustosunkowanie się do sprawy przez MF na piśmie z uwagi na nieobecność osoby z właściwego departamentu Ministerstwa Finansów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

GALERIA zdjęć dostępna jest TUTAJ.