Aktualności

22 września 2023

Scalanie i wymiana gruntów - bezpłatne szkolenie, 5 października 2023 r., online

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane „Scalanie i wymiana gruntów”, które odbędzie się 5 października 2023 roku. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.

Postępowania uregulowane ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów mają na celu racjonalizację ukształtowania struktury obszarowej gruntów rolnych i leśnych. Głównym odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej procedury jest starosta. To on odpowiada za ocenę potrzeby dokonania scaleń i wymiany, współpracuje z uczestnikami i podmiotami zaangażowanymi w prace oraz podejmuje decyzje o zatwierdzeniu projektów mających na celu lepsze ukształtowanie terenów rolniczych. Śmiało można powiedzieć, że zadania nałożone na starostę, dbającego w ten sposób o wygląd rolniczej struktury obszarowej na swoim terenie, są przez to istotnym elementem polityki rolnej i leśnej państwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez samorządy powiatowe Związek Powiatów Polskich realizuje bezpłatne szkolenie dotyczące tej problematyki.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 3 października 2023 roku.
Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!


Załączniki